Informace o akci:
Český rok na vsi - Mikulášské odpoledne na statku Lüftnerka
Změna programu vyhrazena!
5. prosince
   Čertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou na statku Lüftnerka, ukládání medvědů k zimnímu spánku - odpolední program
Český rok na vsi -  advent na statku Lüftnerka Český rok na vsi -  advent na statku Lüftnerka Český rok na vsi -  advent na statku Lüftnerka Český rok na vsi -  advent na statku Lüftnerka Český rok na vsi -  advent na statku Lüftnerka