V rámci spolupráce s pedagogy a environmentálními pracovníky na školách pořádáme na centru odborné konference. Za dobu činnosti EC se zde konala například Konference o projektovém vyučování, konference na téma Trvale udržitelný rozvoj a Jak vám pomáhá EC Lüftnerka ve vaší environmentální činnosti nebo konference s názvem Více cest-jeden cíl se zamyšlením se nad stavem a způsobem environmentální výchovy a významem ekologických výukových programů.