Tradiční podzimní environmentální konference pro pedagogické pracovníky Plzeňského kraje na téma

Co musíme dělat jinak v souvislosti s globální změnou

bude vzhledem ke koronavirové situaci on-line!

Na základě tohoto opatření se mohou přihlásit ještě další zájemci. Konečný termín k elektronickému zaslání přihlášek je úterý 22. září. 

Pořadatelé konference: Fakulta pedagogická ZČU, Národní pedagogický institut ČR, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Termín konání: čtvrtek 24. září 2020

Místo on-line přenosu: Centrum biologie  a geověd FPE ZČU)

Program:

8,00 – 8,10 Uvítání, úvodní slovo, program konference

8,10 – 8,30 Oficiální zahájení konference radní Plzeňského kraje Mgr. Radkou Trylčovou a děkanem FPE ZČU doc. RNDr. Pavlem Mentlíkem, Ph.D.

8,30 – 11,20 Blok přednášek na téma: CO MUSÍME DĚLAT JINAK, moderátor: prof. Michal Mergl

„Úvodní definování globální změny – příčiny a důsledky“ – prof. M. Mergl (FPE ZČU)

„Co musíme dělat jinak, abychom nepřišli o přírodu a krajinu – aneb zemědělství pro příští desetiletí“ – Ing. Jaroslav Šíma (předseda Krajské agrární komory Plzeňského kraje, předseda představenstva Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a. s.) a Ing. Václav Bulín (předseda představenstva Zemědělského družstva vlastníků Štichovice)

11,20 – 12,30 „Kůrovcová kalamita startuje lesy budoucnosti“ – Ing. Ivan Klik (ředitel Lesy ČR – krajské ředitelství Plzeň)

12,30 – 12,40 Informace odboru školství k podpoře EVVO v Plzeňském kraji – Bc. Hana Dadučová

12,40 – 14,00 Odpolední blok: Oborová didaktika v environmentální výuce – 3 tutorialy k výuce vybraných environmentálních témat (kolektiv didaktiků Centra biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU)

Zakončení konference

 

Konference bude přenášena on-line přes youtube kanál. Účastníkům bude předem rozeslán odkaz na webovou stránku, kde budou moci sledovat přímý přenos konference. Během jednotlivých přednášek mohou pokládat v chatu dotazy či své postřehy, které budou přednášející na konci jednotlivých přednášek odpovídat a komentovat. Konference bude nahrávána a její záznam bude zaregistrovaným účastníkům k dispozici. Pro sledování přenosu nejsou nutné žádné speciální hardwarové či softwarové nástroje, pouze připojení k internetu a sluchátka či reproduktor, youtube kanál lze sledovat i na mobilním telefonu či tabletu.

Organizační informace:

1) Účastník neplatí vzhledem k podpoře konference Plzeňským krajem a Ministerstvem životního prostředí žádný účastnický poplatek.

2)  Máte-li o účast na konferenci zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji nejpozději do 22 září elektronicky na adresu: zooluftnerka@seznam.cz.

3) Chcete-li potvrdit doručení žádosti, učiňte tak přes nastavení automatického potvrzení příjmu emailu.

4) Kontakt pro získání dalších informací:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Pod Vinicemi 9 301 00 Plzeň

Ing. František HYKEŠ, kurátor konference

606 629 395 hykes@plzen.eu

Přihláška na on-line konferenci 24. 9. 2020

Přihlašuji se na krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

konanou dne 24. září 2020

Jméno a příjmení, titul:

Organizace:

Adresa:

Kontakt:

Datum narození (povinný údaj pro vystavení akreditovaného osvědčení):

Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě – jednejme ekonomicky a ekologicky!

Adresa: zooluftnerka@seznam.cz

POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 22. ZÁŘÍ!

Vyplněním přihlášky souhlasí přihlašovaný s použitím uvedených osobních údajů pro akreditační osvědčení.

 


V rámci spolupráce s pedagogy a environmentálními pracovníky na školách pořádáme na centru odborné konference. Za dobu činnosti EC se zde konala například Konference o projektovém vyučování, konference na téma Trvale udržitelný rozvoj a Jak vám pomáhá EC Lüftnerka ve vaší environmentální činnosti nebo konference s názvem Více cest-jeden cíl se zamyšlením se nad stavem a způsobem environmentální výchovy a významem ekologických výukových programů.