Rezervujte si čas na krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky!

S nadcházejícím novým školním rokem si Vás dovolujeme, environmentálně orientované učitele všech typů škol a další pedagogické pracovníky, pozvat na již tradiční environmentální konferenci v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v EC Lüftnerka. Uskuteční se 19. 9. Vše potřebné se dozvíte z níže uvedeného programu a instrukcí. Budeme velice potěšeni, pokud Vás téma konference osloví, budete ho pokládat za přínosné ve Vaší práci a 19. září se s Vámi sejdeme na Lüftnerce,

Environmentální konference pro pedagogické pracovníky – podzim 2019

Pořadatelé: Fakulta pedagogická ZČU, Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zaměření konference:

Nedostatek vody – zřetelný projev klimatické změny

Termín konání: čtvrtek 19. září 2019

Místo: Plzeň, Environmentální centrum Lüftnerka v ZOO a BZ m. Plzně

Program:

8,00 – 8,10 Prezence

8,10 – 8,20 Uvítání (nad šálkem kávy a zákuskem), úvodní slovo, program konference

8,20 – 8,40 Oficiální zahájení konference radní Plzeňského kraje Mgr. Radkou  Trylčovou a děkanem FPe ZČU RNDr. Miroslavem Randou, PhD.

8,40 – 9,25 Úvod do problematiky – aktuální stav, výhled a východiska

Přednášející: Prof. Mgr. Bohumír Janský, Přírodovědecká fakulta UK Praha

9,25 – 10,10 Problematika pohledem meteorologa

Přednášející: RNDr.Jiří Hostýnek, Hydrometeorologický ústav, pracoviště Plzeň

10,10 – 10,25 Přestávka

10,25 – 11,10 Sucho a zemědělství – podíl na stavu, východiska

Garant přednášky doc. Ondr, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

11,10 – 12,55 Jak je to se suchem v západních Čechách

Přednášející: RNDr. Jindřich Duras, PhD., Povodí Vltavy, závod Berounka

12,55 – 13,50 Inspirující příklady z praxe

Přednášející: Jakub Rataj, odbor životního prostředí PK,

Mgr. Pavelková, ředitelka 15. ZŠ Plzeň (jímání dešťové vody),

Mgr. Mejcharová, ředitelka 4. ZŠ Plzeň (ozelenění střech),

Jan Eisenreich, statutární ředitel BRENS EUROPE, a.s. Plzeň (retence vody – patentovaný recyklát)

13,50 Informace odboru školství k podpoře EVVO v Plzeňském kraji

Bc. Hana Dadučová

Zakončení konference

Poté pro zájemce exkurze do nových expozic Zoologické a botanické zahrady města Plzně – stromového biotopu a expozice přírody Filipín

Konference je akreditovaná ministerstvem školství, každý účastník obdrží osvědčení o absolvování konference.

Každý účastník získá:

– seznam organizací v PK poskytujících environmentální vzdělávání pro školy s kontakty

– základní údaje o trvale udržitelném rozvoji s příslušnými webovými odkazy

– základní fakta z jednotlivých přednášek

Organizační informace:

1) Účastník neplatí vzhledem k podpoře konference Plzeňským krajem a Ministerstvem životního prostředí žádný účastnický poplatek, neplatí ani vstupné do areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně.

2) Cestovní výdaje jdou na vrub vysílající organizace nebo účastníka.

3) Máte-li o účast na konferenci zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji nejpozději do 17 září elektronicky na adresu: zooluftnerka@seznam.cz.

4) Počet míst není neomezený, proto se svým přihlášením neotálejte.

5) Při zájmu přesahujícím kapacita sálu bude přihlédnuto k datu odeslání přihlášky a o této skutečnosti budete informováni.

6) Zaslané přihlášky se považují za závazné. Pokud by došlo z Vaší strany k nějaké změně, prosíme o její urychlené oznámení, aby nebylo blokováno místo jiného zájemce.

7) Chcete-li potvrdit doručení žádosti, učiňte tak přes nastavení automatického potvrzení příjmu emailu..

8) Kontakt pro získání dalších informací:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Pod Vinicemi 9 301 00 Plzeň

Ing. František HYKEŠ, kurátor konference

606 629 395 hykes@plzen.eu

Závazná přihláška

Přihlašuji se závazně k účasti na krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky

konané dne 19. září 2019

v Environmentálním centru Lüftnerka

Jméno a příjmení, titul:

Organizace:

Adresa:

Kontakt:

Datum narození (povinný údaj pro vystavení akreditovaného osvědčení):

Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě – jednejme ekonomicky a ekologicky!

Adresa: zooluftnerka@seznam.cz

POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 17. ZÁŘÍ!

Vyplněním přihlášky souhlasí přihlašovaný s použitím uvedených osobních údajů pro akreditační osvědčení.

Jak se do Environmentálního centra Lüftnerka dostanete?

Ke vstupu na konferenci, prosíme, použijte z organizačních důvodů pouze společnou pokladnu ZOO – Dinopark na Vinicích.

Automobilem:

Z města směr Karlovy Vary, za křižovatkou silnice na Plasy, Kaznějov, Žatec (odbočují též tramvajové koleje) cca po 200 m první odbočkou na světelně řízené křižovatce vlevo – směr sídliště Vinice a hned další odbočkou opět vlevo (před sídlištěm) a poté vpravo na parkoviště u horní pokladny Zoologické a botanické zahrady m. Plzně a DinoParku.

MHD:

Lze jet tramvají č. 4 nebo 1, výstupní stanice u lékařské fakulty. Ze zastávky západním směrem k Lochotínskému pavilónku a dále po asfaltové cestě nad Lochotínským parkem ke společné pokladně ZOO – DinoPark. (cca 10 minut chůze). Linka č. 1 Slovany – Bolevec jede kolem vlakového nádraží a nového autobusového terminálu v jeho blízkosti. Časový interval kolem 5 minut.

Použít lze též autobusový spoj č. 41 směr sídliště VINICE a vystoupit na konečné stanici. Poté sejít východním směrem ke společné pokladně ZOO – DinoPark. K nástupu doporučujeme zastávky u centrálního autobusového nádraží v Husově tř. nebo na přestupním uzlu Sady pětatřicátníků (u hlavní pošty). Spoje jezdí v intervalech 10 až 15 minut!