Adresa:

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS - spolek
Environmentální centrum Lüftnerka
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
IČO: 26656931

Pracovní doba: 7:30  - 15:30

Tel. 378 038 338Kontakty:
Kontakt
 

Miroslav Volf

Spolupořadatel akcí, fotograf

volf38@seznam.cz

Ing. Klára Stuchlová

Lektorka

stuchlovak@plzen.eu

Ing. Ivana Jandová

Lektorka

jandovai@plzen.eu
http://www.zooplzen.cz/pro-skoly/uvod-1/
https://www.facebook.com/Sdru%C5%BEen%C3%AD-IRIS-116033835083065/timeline/