Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, z. s., (zkráceně Sdružení IRIS) bylo založeno v polovině roku 2003. V březnu 2004 byly jeho stanovy schváleny Ministerstvem vnitra ČR, získalo IČO a pořídilo si bankovní účet.

Od svého vzniku se Sdružení IRIS věnuje aktivitám spjatých s životním prostředí, zejména environmentální výchově, vzdělání a osvětě (EVVO). Od 1. čtvrtletí 2007, kdy bylo otevřeno, provozuje Environmentální centrum Lüftnerka. Zařízení během krátké doby získalo pozici významného poskytovatele environmentálního vzdělávání pro MŠ a ZŠ nejen v Plzni, ale celém Plzeňském kraji. Hned v prvním roce působení se zapojilo do Národní sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Od r. 2003 (ještě ve formě přípravného výboru) je Sdružení IRIS pořadatelem a garantem víkendového a svátečního doprovodného environmentálního, zábavného, soutěžního, vzdělávacího a dalšího programu pro širokou veřejnost, zejména rodiny s dětmi, v ZOO a BZ (ročně kolem 25 akcí).

Je pořadatelem příměstských táborů: jarního, dvou běhů letního přírodovědně zaměřeného (cca 150 dětí), letního specializovaného na poznání zoo a vánočního. Od roku 2017 připravuje environmentální program pro pobytový tábor dobrovolných hasičů z Plzně-Skvrňan u Drahotínského rybníka.

EC Lüftnerka provozuje 2 zájmové kroužky s chovatelským zaměřením.

Spolek je spoluvydavatelem čtvrtletníku IRIS – časopisu o ZOO a BZ, přírodě a ekologii – jako kolektivní člen ČSOP zajišťuje rubriky věnované ekologii a ochraně přírody.

Na základě vydavatelských aktivit sdružení vyšlo několik knih; poslední – slavnostně pokřtěná na podzim 2018 – se jmenuje Příběhy zvířátek

Sdružení IRIS je hlavním vyhlašovatelem každoročního sběru potravinářského obalového hliníku na počest Dne Země – každoročně je ho sebráno ve školách a domácnostech kolem 2 až 3 t.

V roce 2012 se Sdružení IRIS stalo kolektivním členem Českého svazu ochránců přírody.

Je odborným garantem 1. genového ovocného sadu tradičních odrůd na Plzeňsku založeného v roce 2009 společně se Správou veřejného statku města Plzně v Liticích.

V roce 2012 se stalo odborným garantem aktivity hejtmana PK Milana Chovance Tisíc ovocných stromků pro Plzeňský kraj a v roce 2013 zajišťovalo odborně, logisticky a organizačně výsadby v okresech Domažlice a Tachov.

Je odborným garantem a hlavním organizátorem – ve spolupráci s Plzeňským krajem a Fakultou pedagogickou ZČU – podzimních environmentálních konferencí pro pedagogické pracovníky z Plzeňského kraje.

Je garantem environmentálního programu při červnovém Setkání u pramene Střely – akce podporované Karlovarským krajem.

V letech 2014 až 2016 bylo sdružení nositelem záchrany starých odrůd zemědělských plodin.

v r. 2017 připravilo a realizovalo na statku Lüftnerka s úvodním programem v Domě hudby pod patronací náměstka primátora Martina Baxy celoroční cyklus Kultura českého venkova. Pro velký zájem účinkujících a návštěvníků je v cyklu volně pokračováno.

Zajišťuje prezentaci Zoologické a botanické zahrady města Plzně při různých slavnostech a akcí – např. Slavnosti ryb v Blatné.


Zpráva o činnosti sdružení za rok 2018