LPT 2020

EC Lüftnerka pořádá také letní tábory, které jsou úzce spjaté s přírodou a tématikou zoologické zahrady. Do programu tábora zasahují různé přednášky o přírodě a zvířatech i s ukázkami živých zvířat a kontaktu s nimi. Dále se v prostorech EC pořádají jarní a zimní příměstské tábory. Zimní příměstské tábory jsou zaměřeny na lidové zvyky a tradice v období Vánoc a Nového roku a na tématiku zoologické zahrady. Pro účastníky všech typů táborů jsou připraveny různé přírodovědné činnosti a soutěže k jednotlivým tématům.