Zájemci mohou vybírat, objednávat a zúčastňovat se programů celoročně. Cílovými skupinami jsou převážně mateřské, základní a střední školy, ale přibývá i účastníků z vysokých a vyšších odborných škol nebo dalších zájmových skupin. Školy mohou využít výukové permanentky, které jsou určeny pro návštěvy Zoologické a botanické zahrady či expozice AKVA-TERA v centru města spojené s výukovým programem nebo komentovanou prohlídkou. Programy jsou metodicky upravené pro jednotlivé věkové skupiny a jejich součástí jsou i didaktické hry a aktivity, různé pomůcky nebo pracovní listy. Vybírat je možno ze široké řady zoologických, zoologicko-geografických a botanických programů nebo z programů zaměřených na životní prostředí a jeho ochranu.

Aktuální nabídku výukových programů najdete na internetových stránkách ZOO a BZ Plzeň.

Rezervovat si výukový program můžete minimálně 10 dní dopředu a maximálně 2 měsíce dopředu na internetových stránkách ZOO a BZ Plzeň