AKTUALITY:

Zima vyhnána – přesvědčte se!

Jedenáct let byla pravidelně vždy poslední únorovou neděli vyhnána z plzeňské kotliny zima. Navzdory Covidu-19 se tak stalo i letos. Původně se kvůli protikoronavirovým opatřením akce neměla konat, ale nakonec se uskutečnila podle návrhu Aleny Kozákové – představitelky Zimy – ve velmi komorní podobě. Zúčastnili se jí pouze tři hlavní aktéři. Končící Zima, Jaromil XII. a statkář Lüftner. Původně se měla utopit u Kalikovského mlýna jen Morana a před radnicí mělo být předáno hlášení o vyhnání zimy z plzeňské kotliny panu primátorovi Martinu Baxovi. Nakonec trojice hlavních postav absolvovala celou trasu tradičního bujarého průvodu, kterého se v některých letech zúčastnilo až na osm set lidí. Na výchozím místě u 7. základní školy na Vinicích zavzpomínala, jak zde bylo vždy veselo. Na statku Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě byla tradičně setnuta hlava slaměnému kohoutu jako trest za to, že málo kokrhá, takže den se sice prodlužuje, ale rána jsou stále ještě tmavá. U Kalikovského mlýna vždy Jaromil XII. nechá zapálit a posléze pro jistotu ještě utopit symbol zimy – Moranu. Letos ale udělal výjimku. Nechal se Zimou uchlácholit, že z plzeňské kotliny se určitě stáhne, ale nějaký čas si ještě zadovádí na horách. Namísto Morany tak byl upálen a utopen všemi nenáviděný a obávaný koronavirus. Jenže Zima svůj slib porušila a namísto do hor, spěchala před radnici, aby Jaromilovi pokazila hlášení o jejím vyhnání. Jenže se přepočítala. Jako každoročně skončila v přichystané rakvi. A to před zraky náměstkyně primátora Elišky Bartákové, která zastoupila Martinu Baxu, jenž měl v té době mimořádné poslanecké povinnosti.

Celý příběh byl natočen na video, takže se letošního vyhánění zimy mohou zájemci zúčastnit alespoň distančně. Video je určitě ke shlédnutí na Instagramu Zoologické a botanické zahrady města Plzně a Facebooku Sdružení IRIS. Partnerů, kteří vyhánění zimy z plzeňské kotliny organizují

Vyšlo 4. číslo čtvrtletníku IRIS

  • časopisu o Zoologické a botanické zahradě města Plzně, přírodě a ekologii.

Zdarma lze časopis získat v následujících distribučních místech: 

V PLZNI: na ředitelství Zoo a BZ města Plzně Pod Vinicemi 9, ve specializované expozici Akva tera na Palackého tř. 5, na radnici, v městském informačním centru na nám. Republiky, v podatelně Krajského úřadu Plzeňského kraje, ve Studijní a vědecké knihovně PK a na obvodních úřadech Plzeň 1 až 4.

V KARLOVÝCH VARECH: na recepci Krajského úřadu PK, ve stanici mladých přírodovědců Domu dětí a mládeže ve Staré Roli.

V okresních městech, ale i v některých dalších městech Plzeňského a Karlovarského kraje v městských knihovnách, případně informačních centrech.

Lze si ho rovněž předplatit v ceně poštovného – 25 Kč/číslo. Pro bližší informace volejte 378 038 303 nebo použijte mailový kontakt zoo@plzen.eu.