Kalendář akcí:
tel: 378038338
e-mail:
zooluftnerka@seznam.cz
Facebook: Sdružení IRIS
Adresa:

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
Environmentální centrum Lüftnerka
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
IČO: 26656931
Kontakt:
Sdružení IRIS poskytuje environmentální výchovu pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pořádá environmentální aktivity pro rodiny s dětmi a veřejnost a další aktivity související s EVVO a ochranou přírody včetně vydavatelské činnosti. Sdružení IRIS je od roku 2007 provozovatelem environmentálního centra Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sdružení IRIS  je rovněž provozovatelem kroužků a prázdninových táborů s přírodovědnou tématikou a pořadatelem krajských environmentálních konferencí pro pedagogické pracovníky.
 
Partneři:
Aktualizováno: 19.4.2016 Klára

Veškeré informace k letnímu příměstskému táboru nalezenete na odkazu:

http://rezervace.zooplzen.cz/default/tabory


 
Vážení,
Environmentální centrum Lüftnerka Zoologické a botanické zahrady města Plzně
ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP

pořádá dne 17. května od 13 hod.
ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Plzně v Kopeckého sadech
SETKÁNÍ S KOORDINÁTORY ENVIRONMETÁLNÍ VÝCHOVY A DALŠÍCH ZÁJEMCŮ O TUTO PROBLEMATIKU.
Dovolujeme si pozvat zástupce i z vaší školy.

Program:
1/ Nabídka metodické pomoci při environmentální výchově a osvětě největším environmentálním centrem v Plzni
2/ Nabídka Environmentálního centra Lüftnerka pro žáky plzeňských škol
3/ Informace o připravované podzimní ekologické konferenci pro učitele z Plzeňského kraje
4/ Výměny zkušeností s využitím pro čtvrtletník IRIS

Všechny zájemce o setkání prosíme, aby se registrovali do 16. května na této emailové adrese:
zooluftnerka@seznam.cz <mailto:zooluftnerka@seznam.cz>
  
Za organizátory:
Ing. František Hykeš, ZOO a BZ m. Plzně